Podatki w branży IT – czy specjaliści z rynku nowych technologii mogą stosować estoński CIT?

Estoński CIT zwany powszechnie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych to rozwiązanie, z którego polscy podatnicy mogą skorzystać już od 2021 roku. Obecnie stanowi ono skuteczną alternatywę w ramach powszechnego systemu podatkowego. Dokonywanie rozliczeń na zasadach estońskiego modelu pozwala m.in. na odroczenie konieczności uiszczania podatku aż do momentu zewnętrznej wypłaty zysków na rzecz wspólników. Natomiast ze względu na ograniczenia wynikające z regularnie zmieniających się w tym zakresie przepisów – kwestią mogącą budzić pewne wątpliwości jest możliwość wdrożenia ECIT-u przez specjalistów z branży IT.

Estoński CIT w branży IT – obowiązujące regulacje

Na podstawie obowiązującego w tym zakresie prawa – nie istnieją obecnie żadne przepisy, które uniemożliwiałyby specjalistom prowadzącym działalność w dziedzinie nowych technologii przeprowadzanie rozliczeń zgodnie z zasadami estońskiego modelu. Wedle zapisu zawartego w art. 28j pkt e Ustawy o CIT, przedsiębiorcy wyrażający chęć przejścia na ECIT nie powinni przekroczyć progu 50% zysków pochodzących z praw autorskich. Natomiast wspomniane wcześniej wątpliwości w kwestii możliwości zastosowania tej formy opodatkowania wynikają m.in. z błędnej interpretacji ww. podstawy prawnej. Zważywszy na to w celu wdrożenia ECIT-u, wystarczy jedynie wyodrębnić w treści faktur i umów, tę część honorarium, która została osiągnięta ze świadczenia usług związanych z programowaniem lub przeniesieniem praw autorskich do kodu. Co istotne, w pierwszym przypadku niezbędne będzie doliczenie stawki VAT w wysokości 23%, w drugim – 8%. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Dlaczego warto przejść na estoński CIT?

Główną zaletą ECIT-u jest przede wszystkim brak konieczności uiszczania obowiązku podatkowego w związku z uzyskiwanym dochodem. Wobec tego opodatkowaniu podlega wyłącznie ta część zysków, która zostaje wypłacona na rzecz wspólników. Dodatkowo w zależności od posiadanego statusu małego lub dużego podatnika jedną z kolejnych korzyści stanowi obniżenie wysokości ciężarów podatkowych. W klasycznym systemie będzie to ponad 26% dla małych i 34% w przypadku większych przedsiębiorców. Natomiast wdrażając ECIT, poziom obciążenia zostaje zredukowany kolejno aż o 6% i 9%. Należy podkreślić tutaj również brak obligatoryjności w kwestii prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego. Niezbędna będzie jedynie sama księgowość.

Alternatywa dla estońskiego CIT – IP BOX

Skuteczną alternatywą w sytuacji, gdy podmiot z określonych powodów został wykluczony z możliwości rozliczania się na zasadach ECIT-u, może stanowić zastosowanie ulgi IP BOX. Wybór wspomnianej preferencji podatkowej dostępny jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Co warto podkreślić, rozwiązanie to będzie przynosić największe korzyści głównie w firmach, których roczne obroty przekraczają próg 2,5 mln EUR, a tym samym zobowiązanych do uiszczenia 19% stawki CIT. W takiej sytuacji wysokość obciążeń podatkowych ulega znacznemu obniżeniu aż o 14%. Wobec tego jego końcowa wartość wynosi jedynie 5%. Należy tutaj wspomnieć również o efektywnym opodatkowaniu, które liczone z dywidendy lub innego rodzaju wypłaty zysków dla wspólników osiąga średnią wartość około 24%.

Niejednokrotnie przy wielu formach biznesu korzystnym rozwiązaniem może okazać się także w pewnym stopniu połączenie spółki z o.o. wraz z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wynika to z faktu, że ulga IP BOX zostaje zaimplementowana do przedsiębiorstwa niezależnie od preferowanego systemu rozliczeń obowiązku podatkowego. Z uwagi na to efektywne opodatkowanie w takiej sytuacji może wynieść nawet 10%. Stanowi to rezultat zastosowania 4,9% składki zdrowotnej oraz 5% podatku dochodowego.


Kancelaria KHG – Social media:  Facebook   Instagram   YouTube

Autor /

Założyciel/Prezes zarządu KHG Podatki & Księgowość Rafał Kufieta. Absolwent studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej. Jako prawnik podejmuje się najtrudniejszych spraw, m.in. wielokrotnie odzyskał od korporacji budowlanych wynagrodzenie dla podwykonawców w sytuacji bankructwa generalnych wykonawców. Doradzał w procesach paliwowych, które zakończyły się uniewinnieniem oraz uchyleniem decyzji podatkowych. Wprowadził bezpieczne regulacje w największym MLM polskiego pochodzenia, chroniące skutecznie przed UOKIK, KNF i administracją podatkową. Jako przedsiębiorca dostosował kancelarię do nowych realiów i wdraża standardy jakości według norm międzynarodowych.

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ