Optymalizacje podatkowe w branży IT – czy każdy programista może skorzystać z ulgi IP BOX?

Innovation Patent BOX znany w skrócie jako IP BOX to ulga podatkowa, z której polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać już od 2019 roku. Obecnie stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania cieszy się ogromną popularnością głównie wśród specjalistów prowadzących działalność w branży IT. Przeprowadzenie za jej pośrednictwem optymalizacji podatkowej polega m.in. na zastosowaniu 5% preferencyjnej stawki. W głównej mierze skierowany jest on do osób tworzących oprogramowanie, które posiada innowacyjny charakter i prowadzi do powstania własności intelektualnej. Jednak wbrew powszechnie panującym opiniom – nie każdy programista może zostać do niego zakwalifikowany. Istotne w tym zakresie będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na kilka istotnych szczegółów takich jak przedmiot umowy, ewidencja czasu pracy oraz praktyka Urzędów Skarbowych przy wydawaniu pozytywnych wyników interpretacji podatkowych.

IP BOX dla programistów – podstawowe informacje

Zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów programista zajmuje się ulepszaniem oprogramowania komputerowego z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej. Co warto podkreślić, należy tutaj wziąć pod uwagę również spółki cywilne. Natomiast pewne trudności mogą się jednak pojawić przy spółkach jawnych lub spółkach z o.o. Twórca oprogramowania, który kwalifikuje się do IP BOX – tworzy je w ramach bezpośrednio prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W tym przypadku głównym aspektem będzie wyłącznie płaszczyzna rozwojowa. Polega to m.in. na wytworzeniu np. w programie pewnej innowacyjnej funkcjonalności. Powstały utwór musi stanowić dzieło w rozumieniu praw autorskich. Z uwagi na to specjalista zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji w stosunku do księgi podatkowej przychodów i rozchodów. Wedle stosowanej dotychczas praktyki wystarczy ją przygotować nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej interpretacji oraz złożeniu wniosków o zwrot kosztów.

Przeniesienie praw autorskich przy IP BOX

Ostatnim z wymogów, który należy spełnić, aby móc zostać zakwalifikowanym do możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania jest przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania. Może wydawać się to niezbyt problematyczną kwestią, jednak konieczne będzie tutaj zwrócenie uwagi na kilka istotnych szczegółów. W wielu przypadkach w treści umów zawierane są zapisy dotyczące tego, że prawa autorskie przechodzą na zleceniodawcę w sposób automatyczny. Natomiast zasadniczo prawa autorskie przynależą do zleceniobiorcy, a dopiero za wynagrodzeniem dochodzi do ich przeniesienia na zleceniodawcę – w odpowiednio sporządzonej umowie właśnie tak należy to opisać. Wobec tego zgodnie ze stosowaną w tym zakresie praktyką nie zaleca się umieszczania w dokumencie zapisu o tym, że “prawa autorskie stanowią własność zleceniodawcy”.

Jak przeanalizować umowę pod kątem IP BOX?

W sytuacji, gdy programista spełnia powyższe wymogi i kwalifikuje się do zastosowania IP BOX, kolejną istotną kwestią staje się analiza umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim nie tylko o jej tytuł, ale także o jej główny przedmiot, czyli zakres obowiązków pełnionych przez programistę. Polega to m.in. na zestawieniu przynależnych do realizacji zadań wraz z ewidencją czasu pracy. Co ważne, wyrażone w tym dokumencie ustalenia muszą być spójne z postanowieniami, do których stosuje się Urząd Skarbowy, wydając pozytywne wyniki interpretacji podatkowych, a tym samym przyznając prawo do możliwości skorzystania z IP BOX. W innym przypadku organy mogą podjąć próbę zakwestionowania wniosku.


Dowiedz się więcej o Kancelarii KHG

Autor /

Założyciel/Prezes zarządu KHG Podatki & Księgowość Rafał Kufieta Absolwent studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej. Jako prawnik podejmuje się najtrudniejszych spraw, m.in. wielokrotnie odzyskał od korporacji budowlanych wynagrodzenie dla podwykonawców w sytuacji bankructwa generalnych wykonawców. Doradzał w procesach paliwowych, które zakończyły się uniewinnieniem oraz uchyleniem decyzji podatkowych. Wprowadził bezpieczne regulacje w największym MLM polskiego pochodzenia, chroniące skutecznie przed UOKIK, KNF i administracją podatkową. Jako przedsiębiorca dostosował kancelarię do nowych realiów i wdraża standardy jakości według norm międzynarodowych.

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ