Low Code – big market

Od swojego pojawienia się na rynku, low code zdobyło duże uznanie, stając się atrakcyjnym wyborem dla wielu organizacji – od start-upów po wielkie korporacje. Dzieje się tak dzięki szeregowi zalet, które oferuje ta technologia, takich jak szybkość tworzenia oprogramowania, elastyczność czy możliwość demokratyzacji procesu tworzenia aplikacji.

Jednak jak każde rozwiązanie technologiczne, low code nie jest pozbawione wad. Niestandardowe funkcje mogą być trudne do zaimplementowania, a problem zależności od dostawcy, kwestie bezpieczeństwa i brak głębokiego zrozumienia kodu są wyzwaniami, które mogą wyniknąć przy stosowaniu tej technologii.

Jasna strona Low Code

Szybsze tworzenie oprogramowania
Technologia low code znacznie przyspiesza proces tworzenia oprogramowania. Dzięki wizualnym narzędziom do projektowania interfejsu i przepływów danych, a także gotowym komponentom, programiści mogą skupić się na tworzeniu funkcji, zamiast pisać kod od podstaw. W efekcie, aplikacje mogą być dostarczone na rynek w znacznie krótszym czasie.

Skupienie na rozwiązaniach, nie na kodzie
Low code pozwala zespołom skupić się na rozwiązaniu problemów biznesowych, a nie na pisaniu kodu. To znaczy, że programiści mogą poświęcić więcej czasu na zrozumienie potrzeb użytkowników i tworzenie odpowiednich funkcji, zamiast na napisanie i testowanie kodu.

Demokratyzacja tworzenia oprogramowania
Low code umożliwia tworzenie aplikacji przez osoby, które nie są programistami. Dzięki temu, ludzie z różnych dziedzin mogą tworzyć i dostosowywać aplikacje do swoich potrzeb, bez konieczności zgłaszania prośby do zespołu IT.

Elastyczność i skalowalność
Technologia low code jest elastyczna i skalowalna, co oznacza, że oprogramowanie stworzone za jej pomocą łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb biznesowych. Możliwe jest szybkie dodawanie nowych funkcji lub modyfikowanie istniejących, bez konieczności przepisywania całego kodu.

Low Code – ciemniejsza strona 

Ograniczenia związane z niestandardowymi rozwiązaniami
Podczas gdy technologia low code jest świetna do szybkiego tworzenia standardowych aplikacji, może napotkać trudności przy tworzeniu bardziej skomplikowanych lub niestandardowych funkcji. Gotowe komponenty mogą nie być wystarczająco elastyczne, aby sprostać specyficznym wymaganiom, co może prowadzić do konieczności ręcznego kodowania lub kompromisów w funkcjonalności.

Zależność od dostawcy
Jednym z potencjalnych problemów związanych z technologią low code jest zależność od dostawcy, zwana również „vendor lock-in”. Jeśli dostawca przestaje wspierać platformę lub zmienia warunki, firma może znaleźć się w trudnej sytuacji.

Kwestie związane z bezpieczeństwem i kontrolą nad danymi
Technologia low code może stwarzać wyzwania związane z bezpieczeństwem danych. Jako że oprogramowanie jest tworzone za pomocą gotowych komponentów, kontrola nad tym, jak dane są przetwarzane i przechowywane, może być ograniczona. Ponadto, ewentualne luki w bezpieczeństwie dostawcy mogą stanowić ryzyko dla użytkowników końcowych.

Brak głębokiego zrozumienia kodu
Wreszcie, technologia low code może prowadzić do braku głębokiego zrozumienia kodu. Kiedy programiści korzystają z gotowych komponentów, zamiast pisać kod od podstaw, mogą nie w pełni rozumieć, jak działa ich oprogramowanie. To może utrudnić rozwiązywanie problemów i dodawanie niestandardowych funkcji.

Ostatecznie, decyzja o zastosowaniu technologii low code powinna być podejmowana po dokładnej analizie potrzeb i zasobów firmy. Low code może być potężnym narzędziem w rękach tych, którzy są w stanie zrozumieć i skutecznie zarządzać jego zaletami i wadami.

Low Code – Big Market

Low code to zdecydowanie jedno z podejść, które jest obecnie w top trendach, jeśli chodzi o produkcję oprogramowania. Na przykład Gartner prognozuje, że wartość globalnego rynku low code na koniec tego roku ma wynieść 26,9 mld USD, co oznacza wzrost o 19,6% w stosunku do poprzedniego roku. Na ten niebagatelny wzrost wpływają przede wszystkim:

Powiększająca się ilość użytkowników
Z uwagi na wzrost liczby osób, które nie są profesjonalnymi programistami, ale korzystają z technologii w swojej codziennej pracy, technologie low-code stają się atrakcyjniejsze. Umożliwiają one szybkie tworzenie i dostosowywanie aplikacji do indywidualnych potrzeb.
Potrzeba szybkiego dostarczania aplikacji: Organizacje muszą coraz szybciej dostarczać nowe aplikacje i zautomatyzowane przepływy pracy, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i klientów. Technologie low-code umożliwiają szybsze i bardziej efektywne wdrażanie takich rozwiązań.

Wzrost hiperautomatyzacji
Coraz więcej firm dąży do maksymalizacji automatyzacji swoich operacji. Technologie low-code umożliwiają tworzenie złożonych, zautomatyzowanych przepływów pracy, integrację różnych systemów i analizę danych, co przyczynia się do osiągnięcia tego celu.

Komponowalne inicjatywy biznesowe
Firmy coraz częściej starają się stworzyć „komponowalne funkcje”, które składają się z wielu gotowych funkcji biznesowych, które można łatwo ponownie wykorzystać i łączyć w nowe aplikacje. Technologie low-code umożliwiają takie podejście, upraszczając tworzenie modułowych komponentów i łatwe ich łączenie.

Rosnące inwestycje w technologie o niskim kodzie
Ze względu na powyższe korzyści, firmy coraz częściej inwestują w technologie low-code. Gartner prognozuje, że wartość rynku tych technologii osiągnie 26,9 mld USD w 2023 roku, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu z 2022 rokiem. Najważniejszym segmentem tego rynku mają być platformy aplikacji z niskim kodem (LCAP), które osiągną prawie 10 miliardów dolarów w 2023 roku.

Zmieniający się profil programistów
Gartner przewiduje, że do 2026 roku 80% użytkowników narzędzi programistycznych o niskim poziomie kodu nie będzie związanych z formalnymi działami IT, co wskazuje na zwiększone zastosowanie tych narzędzi poza tradycyjnym programowaniem.

Dynamiczny rozwój technologii low code dowodzi, że stanowi ona odpowiedź na potrzeby rynku. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, kluczowe jest umiejętne zarządzanie jej zastosowaniem. Wykorzystanie low code nie powinno oznaczać rezygnacji z głębokiego zrozumienia procesów i technologii, które są podstawą działania aplikacji.

Low code to potężne narzędzie, które może znacznie przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania, ale jak każde narzędzie, wymaga odpowiednich umiejętności i świadomości, aby z niego skutecznie korzystać. Zważywszy na rosnące zainteresowanie i inwestycje w technologie low code, możemy oczekiwać, że będą one odgrywać coraz większą rolę w przyszłości technologii i biznesu. Jedno jest pewne: low code to nie tylko przelotny trend, ale technologia, która na dobre zagościła w świecie IT i będzie kształtować jego przyszłość.

Redaktor BrandsIT

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ