Jak zbudować zrównoważone środowisko pracy oparte na danych?

Kiedy słyszymy o zrównoważonym rozwoju, do głowy przychodzi nam przede wszystkim klimat. Warto jednak pamiętać, że to pojęcie oznacza znacznie więcej. Zrównoważona gospodarka, społeczeństwo i w końcu biznes opierają się także na sprawiedliwym podejściu do pracownika.

Zacznijmy od tego, że temat zrównoważonego środowiska pracy jest niezwykle ważny w czasach spowolnienia gospodarczego. Stawia on bowiem w centrum uwagi pracownika jako podmiot działań przedsiębiorców i ważne ogniwo w budowaniu konkurencyjności firm i realizacji strategii biznesowych. To z kolei wpisuje się w umacniający się trend dbania o rozwój kapitału społecznego, którego ważną częścią jest odpowiedzialność w stosunku do pracowników. Odpowiednie warunki pracy przekładają się bezpośrednio na zaangażowanie zespołów, ich kreatywność i produktywność. A te poprawiają efektywność przedsiębiorstwa, jego konkurencyjność i rentowność.

Zrównoważone, czyli jakie?

Gdybym miał się pokusić o stworzenie definicji zrównoważonego środowiska pracy, powiedziałbym, że to takie środowisko, które zapewnia pracownikom stabilną, bezpieczną, efektywną i motywującą pracę. Dzięki niej zatrudnieni realizują cele strategiczne firmy, zatem stają się partnerami w rozwoju biznesu, który przynosi korzyści i im, i ich pracodawcom. Wspólne działania na rzecz tego rozwoju sprawiają, że przedsiębiorstwo lepiej prosperuje i jest w stanie zapewnić więcej miejsc pracy.

Jak osiągnąć taki – wydawałoby się idealny – stan? W budowaniu go pomoże wprowadzenie kilku zasad

1.   Zatrzymać marnotrawienie zasobów

Marnotrawienie zasobów to dziś globalny problem. Także w przedsiębiorstwach. Firmy nie wykorzystują dobrze czasu, zespołów czy maszyn, które mają do dyspozycji. To zmniejsza ich efektywność i zwiększa koszty.

Oczywiście takie marnotrawienie zasobów bardzo często nie wynika ze złej woli kogokolwiek. Zazwyczaj problemem jest zła organizacja procesów, która nie pozwala firmom i zespołom funkcjonować w pełni produktywnie i wydajnie.

2.       Zoptymalizować procesy

I dlatego tak ważnym punktem w budowaniu przedsiębiorstwa zapewniającego odpowiednie warunki pracy i odpornego na kryzysy jest optymalizacja procesów, które w nim zachodzą.

Wyobraźmy sobie fabrykę, w której brakuje niezbędnych do pracy sprzętów – to mogą być maszyny, wózki widłowe czy sprzęty diagnostyczne. Pracownicy przebywający w takim środowisku pracy nie są w stanie działać efektywnie, bo muszą czekać na dostępność potrzebnego im narzędzia. Zamiast więc wykonywać swoje obowiązki płynnie i bez przestojów, marnotrawią swój czas nie ze swojej winy. Przedsiębiorca traci w ten sposób pieniądze. Lepiej zorganizowany proces, w którym praca przepływa bez zakłóceń, to lepsze i szybsze efekty, możliwość wzięcia dodatkowych zleceń czy zatrudnienia nowych osób. To także bardziej zadowoleni pracownicy.

3.       Stworzyć sprawiedliwe środowisko pracy

Dla pracowników bowiem bardzo ważne jest dobre, przyjazne i – co więcej – sprawiedliwe środowisko pracy. Badania Gartnera z 2021 roku pokazują, że praca w okolicznościach ocenianych jako sprawiedliwe poprawia wydajność pracowników nawet o 26%. Niestety jedynie 18% ankietowanych wskazało, że pracuje w środowisku o wysokiej sprawiedliwości[i].

Jak zadbać o sprawiedliwość w miejscu pracy? Przede wszystkim należy wykluczyć uznaniowe ocenianie i premiowanie pracowników. Każdy zatrudniony powinien dostawać stały feedback na temat swojej pracy – oparty na obiektywnych danych, a nie subiektywnych spostrzeżeniach kierownictwa. Dodatkowo warunki pracy muszą być równe dla wszystkich. Kluczowe jest więc miarodajne monitorowanie wykorzystania czasu pracy przez pracowników – tak aby każdy członek zespołu czuł się sprawiedliwie traktowany.

4.       Podnieść bezpieczeństwo pracowników

Badania IOSH pokazują, że pracownicy pracujący w bezpiecznym środowisku są bardziej produktywni i zadowoleni[ii]. Rzadziej też korzystają ze zwolnień lekarskich. To oczywiście podnosi wydajność całej firmy. Dodatkowo bezpieczniejsze warunki pracy oznaczają mniej wypadków, czyli mniej odszkodowań i kar za niedostateczne dostosowanie miejsca pracy. A to znów oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Dlatego tak ważne jest to, aby na bieżąco monitorować bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnić im narzędzia, które będą przypominały o konieczności zastosowania szczególnych środków ostrożności. Niebagatelną rolę odgrywają także procedury postępowania w przypadku wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

5.       Usprawnić komunikację i przepływ informacji

Raport McKinsey pokazuje, że dobrze skomunikowane zespoły odnotowują wzrost produktywności o 20-25%[iii]. Pracownicy chcą być na bieżąco informowani między innymi o tym, jakie zadania mają do wykonania oraz jak oceniana jest ich praca. Oczywiście bardzo trudno dawać taki feedback bez wsparcia technologii, szczególnie w dużych czy rozproszonych organizacjach. Kadra zarządzająca nie jest w stanie każdego dnia obserwować i oceniać pracy każdego pracownika. Z pomocą przychodzi automatyzacja i systemy, które bez zaangażowania kierownictwa podsumują dzień, ocenią zespoły i przekażą niezbędne informacje pracownikom.

Zarządzanie dzięki danym i IoT

Jak jednak wdrożyć takie zmiany w swoim przedsiębiorstwie? Wykorzystując systemy IoT. Zbierają one dane na temat pracy pracowników i na ich podstawie oraz na podstawie wyznaczonych i wprowadzonych do systemu norm pracy dokonują analizy ich zachowania. Ta analiza przekłada się na ocenę, informację zwrotną do pracownika i w końcu na poprawę działań zespołów oraz optymalizację procesów.

Warto pamiętać, że systemy IoT są od lat z powodzeniem wykorzystywane choćby w przemyśle. Producenci technologii przygotowują jednak także takie propozycje, które sprawdzą się w sektorach usługowych. Jest więc duża szansa na to, że innowacje dostarczające dane na temat funkcjonowania firm i zasobów staną się standardem w przedsiębiorstwach, pomagając im na co dzień lepiej zarządzać organizacjami oraz tworzyć zrównoważone środowisko pracy.


[i] 

[ii] 

[iii] 

CEO firmy TIMATE. W latach 1998-2002 pracownik spółki Optimus SA na stanowiskach zarządczych. Od 2001 roku przedsiębiorca, założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting, od 2004 roku partner BRE Bank SA (obecnie Mbank SA). W 2006 roku powołał do życia agencję reklamową Symetria. Współtwórca firmy XTPL SA i prezes jej zarządu w latach 2015-2017. Współzałożyciel Fundacji Europa+. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED. W latach 2008-2010 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ