Jak zarządzać aplikacjami biznesowymi? – 5 trendów w 2023 roku

Przy obecnych warunkach ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych, które nadal wpływają na firmy i rynki na całym świecie, nowoczesne technologie często działają jak koło ratunkowe, minimalizując koszty operacyjne i dostawy, zapewniając jednocześnie podstawę do wzrostu. Jednak poleganie wyłącznie na technologii, aby utrzymać stabilność, nie jest wystarczającym ani zrównoważonym podejściem do biznesu. Zespoły ds. aplikacji muszą kontynuować modernizację portfolio aplikacji oraz wzmacniać ciągłość biznesową i plany odtwarzania po awarii, ponieważ wielu ekonomistów zgadza się, że czasy niepewności gospodarczej są prawdopodobne. Jakie są zatem priorytety w zarządzaniu portfelem aplikacji w 2023 roku

Aplikacje są kluczowymi składnikami każdej strategii biznesowej i mogą bezpośrednio wpływać na wewnętrzną i zewnętrzną markę oraz reputację organizacji. Liderzy biznesowi nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów lepszego pozycjonowania swoich portfeli aplikacji, aby spełnić swoje cele i zadania. Biorąc pod uwagę zakres i często związane z tym koszty, priorytety te muszą być starannie opracowane, aby jasno określić osiągalne wyniki biznesowe, które zaspokoją różne potrzeby bardzo różnych klientów, interesariuszy i użytkowników.

Badanie przeprowadzone przez firmę Info-Tech ujawnia pięć następujących kluczowych priorytetów, które pomogą liderom ds. aplikacji i IT w projektowaniu, planowaniu i wprowadzaniu na rynek ich priorytetów aplikacyjnych w nadchodzących miesiącach:

Digital Experience (DX)

Cyfrowa transformacja to nie tylko nowe narzędzia i technologie – to także dostarczanie cennych doświadczeń cyfrowych.  Wymaga to przyjęcia dobrych praktyk zarządzania, ładu korporacyjnego i operacyjnych, aby sprostać oczekiwaniom interesariuszy, pracowników, klientów i użytkowników końcowych w zakresie doświadczeń cyfrowych. Liderzy ds. aplikacji i IT muszą opracować cyfrową strategię biznesową i wybrać technologie w oparciu o to, co najlepiej umożliwia, dostarcza i wspiera te oczekiwania.

Inteligentna automatyzacja

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) szybko się rozwijają i są w dużej mierze uważane za kolejny krok na drodze do automatyzacji procesów biznesowych. Inteligentna automatyzacja łączy AI i ML z tradycyjnymi technologiami automatyzacji, takimi jak zarządzanie procesami biznesowymi i robotyczna automatyzacja procesów. Liderzy technologii muszą stworzyć podręcznik automatyzacji procesów biznesowych i w przemyślany sposób wprowadzić AI i ML z jasno określonym planem.

Proaktywne zarządzanie aplikacjami

Zarządzanie aplikacjami zapewnia pomyślne dostarczanie i utrzymywanie wartościowego oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości i stabilności operacji biznesowych. Jednak zarządzanie aplikacjami jest często postrzegane jako funkcja wspierająca, a nie czynnik umożliwiający rozwój firmy, przyciągając uwagę organizacji i inwestycje tylko wtedy, gdy staje się problematyczny. Liderzy ds. aplikacji i IT muszą wzmocnić proaktywne praktyki zarządzania aplikacjami, zdefiniować i zarządzać swoim długiem technicznym oraz przyjąć praktyki inżynierii niezawodności witryny i DevOps.

Systemy wieloźródłowe

System wieloźródłowy to ekosystem zintegrowanych wewnętrznie i zewnętrznie opracowanych aplikacji, danych i infrastruktury. Technologie te mogą być opracowanymi na zamówienie, mocno skonfigurowanymi rozwiązaniami dostawców lub komercyjnymi, gotowymi rozwiązaniami. Skuteczny model zaopatrzenia zapewnia kluczowe umiejętności, zasoby i możliwości, aby sprostać celom biznesowym w zakresie innowacji, czasu wprowadzenia na rynek, finansów i jakości. Jednak organizacje często zmagają się z tym, jak najlepiej wspierać partnerów w pozyskiwaniu i przydzielać odpowiednią liczbę zasobów, aby zmaksymalizować sukces. Liderzy technologii muszą zdefiniować wizję produktu w powiązaniu z celami działu aplikacji, wzmocnić praktyki integracji przedsiębiorstwa i opracować strategię pozyskiwania partnerów.

Cyfrowa organizacja jako platforma

Cyfrowa organizacja jako platforma (DOaaP) to zbiór zintegrowanych cyfrowych usług, produktów, aplikacji i infrastruktury, który jest używany do spełniania i przekraczania strategii cyfrowych organizacji. Platforma cyfrowa umożliwia organizacjom wykorzystanie elastycznej, niezawodnej i skalowalnej podstawy do tworzenia cennych doświadczeń cyfrowych, ułatwiania dostarczania i zarządzania, maksymalizowania istniejących inwestycji i motywowania szerszego przejścia na technologię cyfrową. Liderzy ds. aplikacji i IT muszą zdefiniować wizję platformy organizacji, ocenić i zmodernizować swoje aplikacje, zrozumieć i ocenić potrzeby użytkowników końcowych, a następnie zaprojektować platformę.


Priorytety aplikacji na rok 2023 zostały określone na podstawie oceny odpowiedzi w ankiecie i raporcie Info-Tech Tech Trends 2023 , diagnostyce CEO-CIO Alignment oraz diagnostyce CIO Business Vision . W połączeniu z sygnałami z badań wtórnych, organizacji branżowych i wywiadów z członkami, spostrzeżenia oparte na danych zostały przeanalizowane i skompilowane, aby pomóc liderom technologii w planowaniu i dostosowywaniu priorytetów aplikacji do ich celów i celów biznesowych organizacji.

Redaktor Brandsit

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ