Cyfrowa transformacja, czyli zmiana w organizację opartą na danych

Kiedy dane mają dobrą jakość, a kiedy złą?

Cyfrowa transformacja jest idealnym momentem na zwrócenie uwagi, w jaki sposób gromadzone są dane, jak – jako pracownicy – dbamy o ich jakość, jakie działania są podejmowane w celu ich oczyszczania i wzbogacania oraz czy w ogóle istnieje dedykowany zespół, który odpowiada za sprawne i efektywne zarządzanie danymi podstawowymi.

To wszystko ma istotne znaczenie na to jak bardzo trafne są analizy w oparciu o własne dane.

Zrozumienie naturalnych kierunków przepływu danych, pozwala wyeliminować ryzyko powstawania błędów oraz znacząco podnieść ich jakość.

Firmy wdrażające hurtownie danych, zaczynają od ustalenia źródeł, a następnie od reguł spójności i jakości danych. Okazuje się, że większość przedsiębiorstw do tej pory nie posiadała żadnych procedur z tym związanych. Projekt należy więc rozpocząć od analizy, jak w odpowiedni sposób zadbać o właściwe procesy związane z zarządzaniem danymi.

dane, infrastruktura

Kiedy tak naprawdę cyfrowa transformacja jest w pełni możliwa?

Cyfrowa transformacja biznesu jest nie tyle szansą, co nieuchronną koniecznością każdego podmiotu, który chce utrzymać się na rynku i odgrywać na nim znaczącą rolę.

Dopiero przy użyciu odpowiednich rozwiązań informatycznych oraz odpowiednich, ściśle ze sobą powiązanych, procesów biznesowych, cyfrowa transformacja jest naprawdę możliwa. Te dwa elementy są ze sobą tak mocno skorelowane, że sukces jednego zależy od wyników drugiego.

Odpowiednio przygotowana infrastruktura informatyczna może funkcjonować tylko w oparciu o wyspecjalizowane procesy, a ich przygotowanie wymaga przede wszystkim zrozumienia realnych, biznesowych potrzeb.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że gotowość przedsiębiorstwa do wejścia w proces transformacji zależy od ludzi, którzy widzą potencjał i potrzebę takiego przedsięwzięcia. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym podjęcie decyzji jest stopień niewystarczalności obecnych rozwiązań w wielu wymiarach organizacji.

Działania związane z procesem cyfrowej transformacji nie mogą więc być rozpatrywane jako dodatek do istniejącej pracy, ale jej stały element.

„(…) gotowość do cyfrowej transformacji nie zależy od uwarunkowań technicznych, a od dojrzałości organizacji do wprowadzenia zmian.”

Podstawowym czynnikiem jest zrozumienie przez organizację wewnętrznej potrzeby zmiany. W efekcie, w początkowej fazie, wymagania techniczne mogą być niemalże pomijane. Zostaną bowiem wzięte pod uwagę w trakcie procesu, nie uzależniają jednak jego rozpoczęcia.

Należy więc mocno zaznaczyć, że gotowość do cyfrowej transformacji nie zależy od uwarunkowań technicznych, a od dojrzałości organizacji do wprowadzenia zmian.

Innowacyjność i zaawansowane technologie są w centrum uwagi

Raport EY – Transformacja cyfrowa firm – opisuje kluczowe trendy w tym obszarze.

Polskie spółki rozumieją digitalizację głównie jako automatyzację procesów, ale wskazują też bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania: posiadanie bazy danych (70%), cyberbezpieczeństwo (66%) oraz chmura (64%). Ponad połowa badanych firm (51%) przeprowadziła szkolenia dla pracowników związane z wprowadzaną zmianą. Zdecydowanie mniej popularne okazały się narzędzia analityczne dla Big Data i systemy przewidujące. Wprowadziło je niecałe 22% ankietowanych organizacji. Natomiast rozwiązania z zakresu marketing automation zostały wdrożone przez 16% respondentów.

„Polskie spółki rozumieją digitalizację głównie jako automatyzację procesów.”

Jeszcze nie tak dawno zainicjowanie cyfrowej transformacji było żmudnym  procesem, angażującym wiele jednostek. Dziś widać, że czas niezbędny do czerpania biznesowych korzyści, które wynikają z wprowadzonych rozwiązań uległ znaczącemu skróceniu.

Należy odchodzić od utartych schematów i stawiać na innowacyjne rozwiązania oparte na współczesnych technologiach i bogactwie danych. Innowacyjność jest znacznie szerszym pojęciem niż wdrożenie najnowszego oprogramowania, które spełni aktualne potrzeby albo zastąpi powolne i podatne na błędy procedury. Patrząc na sukcesy firm, które zdecydowały się na wejścia na cyfrową drogę, można z łatwością stwierdzić, że stały za nimi zarówno nowoczesne technologie, jak i dobra analiza rynku, potrzeb klientów, otwartość na zmianę, chęć łamania utartych schematów i dogłębna analiza własnego biznesu. To połączenie inicjowało transformację, dającą możliwość niespotykanego dotąd wzrostu. Równocześnie, należy zaznaczyć, że na każdym etapie główną rolę odgrywały zawsze odpowiednie dane, czy to zewnętrzne czy wewnętrzne.

Doskonałe zarządzanie danymi zapewnia przewagę nad konkurencją

Już teraz firmy codziennie wytwarzają ogromne ilości danych, a eksperci spodziewają się, że w najbliższych latach roczny przyrost danych wzrośnie o około 30 procent. W związku z tym przedsiębiorstwa są coraz bardziej przytłoczone szybkością przybywania wolumenu danych, a zarządzanie nimi przysparza coraz to większych problemów pod względem technologicznym, personalnym i organizacyjnym. Przeciążenie informacyjne staje się więc jedną z największych barier dalszego rozwoju, a rozwiązanie upatrywane jest w transformacji cyfrowej.

W związku z tym w przyszłości przetrwają tylko te firmy, które będą w stanie odpowiednio gromadzić i zarządzać danymi i na ich podstawie podejmować strategiczne decyzje. Najważniejszym elementem transformacji cyfrowej jest zatem odpowiednie do nich podejście. Dane muszą być w centrum uwagi całego procesu.

Bez wdrożenia kompleksowego narzędzia informatycznego niemożliwa jest m.in. redukcja żmudnych, powtarzalnych czynności i przeniesienie czasu pracowników na bardziej wymagające zadania.

Dzisiejsze rozwiązania w zakresie analizy danych są najczęściej oparte na kilku filarach. Najlepiej korzystać z narzędzi, które są kombinacją analityki biznesowej (BI), zaawansowanej sztucznej inteligencji (AI), analityki predykcyjnej na bazie uczenia maszynowego (ML) oraz planowania biznesowego.

Szybkie i wydajne przesyłanie danych miedzy różnymi systemami zapewniają wyspecjalizowane narzędzie ETL (Extract-Transform-Load), umożliwiające całkowitą automatyzację. Tak stworzone źródła są podstawą do modelowania, a następnie budowania raportów analitycznych.

W efekcie, proces wdrożenia cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwie to kwestia długoterminowego planowania i inwestycji w połączeniu z wiedzą technologiczną.

Manager w zespole Technology Consulting, EY Polska

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ